Βρες την ακτίνα ενός κύκλου; Υπολογισμός του μήκους της ακτίνας στον κύκλο από το εμβαδόν ή από το μήκος του κύκλου. Ορισμός της ακτίνας του κύκλου.