Όροι Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης μαζί με την Πολιτική Απορρήτου –  Privacy Policy αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

1. Η χρήση του ypologismos.gr συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ή δεν τους κατανοείτε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας.

2. Το ypologismos.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τα μέλη / επισκέπτες, σημαίνει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και των τροποποιήσεών τους.

3. Το ypologismos.gr είναι μία ιστοσελίδα η οποία περιέχει ποικίλο χρηστικό περιεχόμενο υπολογισμών – calculators. Το περιεχόμενό του προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση στα μέλη / επισκέπτες του.

4. Οι χρήστες – μέλη / επισκέπτες του ypologismos.gr κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει βεβαιώνουν ότι δεν θα φέρουν καμία προσπάθεια η οποία θα είναι βλαβερή προς το site. Επίσης βεβαιώνουν ότι δεν θα φέρουν καμία προσπάθεια νομική ή άλλη εναντίων των εκδοτών του site ypologismos.gr.

5 Τo ypologismos.gr χρησιμοποιεί και περιεχόμενο από διάφορες πηγές, σε αυτή την περίπτωση στο πεδίο πηγή αναγράφεται πάντα η πηγή. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του περιεχομένου κρίνει ότι η δημοσίευσή της προσβάλει τα πνευματικά του δικαιώματα και επιθυμεί την διαγραφή της παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@ypologismos.gr (ζητώντας αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης) ή με μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.com 

6. Το ypologismos.gr δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται μέσο αυτού θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα, θα είναι σε συνεχή λειτουργία, ή ότι πιθανά προβλήματα θα διορθώνονται ή ότι οποιοδήποτε τμήμα του διαδικτυακού τόπου δεν μπορεί να περιέχει επικίνδυνο περιεχόμενο.

Τα μέλη / επισκέπτες είναι υπεύθυνα για τον εξοπλισμό (hardware) αλλά και το λογισμικό (software) που είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο. Αν ο διαδικτυακός τόπος προκαλέσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη στον εξοπλισμό ή λογισμικό του μέλους, το ypologismos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται σε αποζημίωση του μέλους.

7. Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο ypologismos.gr καθώς και τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες και κάθε πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο ypologismos.gr ανήκουν αποκλειστικά στους κατόχους τους.

8. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του ypologismos.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή περιεχομένου υπό την προϋπόθεση μόνο εφ’ όσον προορίζονται για προσωπική χρήση από το ίδιο το μέλος.

9. Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το ypologismos.gr γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας.

Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του ypologismos.gr, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

10. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του ypologismos.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Η ομάδα διαχείρισης του site ypologismos.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

11. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης / μέλος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ypologismos.gr.

12. Το ypologismos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

13. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ypologismos.gr, είναι αποκλειστικά σήματα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

14. Για χρήστες κάτω των 16 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του ypologismos.gr.

15. Στις σελίδες του ypologismos.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Το μέλος / επισκέπτης των υπηρεσιών του ypologismos.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το ypologismos.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των μελών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Το ypologismos.gr διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει την πρόσβαση σε όσους χρήστες έχουν ενεργοποιημένο λογισμικό (πχ Adblock) που αποκλείει την εμφάνιση των διαφημιστικών μηνυμάτων

16. Το ypologismos.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να τροποποιήσει, να αναστείλει, ή να διακόψει την λειτουργία του οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο, γενικά ή εν μέρει, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς ευθύνη απέναντί σας, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό όσον αφορά το περιεχόμενο ή άλλα υλικά που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας.

17. Το ypologismos.gr διατηρεί το δικαίωμα λαμβάνει μέτρα που θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητα ή κατάλληλα για να επιβάλει ή / και να ελέγξει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας (που περιλαμβάνει αλλά που δεν περιορίζεται στο δικαίωμα του ypologismos.gr να συνεργαστεί με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με τον τρόπο χρήσης σας στην υπηρεσία ή / και των προϊόντων, ή / και αίτημα τρίτων ότι η χρήση σας στην υπηρεσία ή / και των προϊόντων είναι παράνομη ή / και παραβιάζει τα δικαιώματα τέτοιου τρίτου).

Συμφωνείτε ότι το ypologismos.gr έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη, να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχείων στις Αρχές, στους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους, ή / και σε έναν τρίτο, αν θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητο ή κατάλληλο να επιβάλει ή / και να ελέγξει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας.

18. Το μέλος / επισκέπτης του ypologismos.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του ypologismos.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στο ypologismos.gr ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

19. Οτιδήποτε παρέχεται στα μέλη / επισκέπτες μέσω του ypologismos.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μελών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, συμβουλευόμενοι πάντα τους κατά περίπτωση επιστήμονες ή επαγγελματίες, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. 

Ο παρών δικτυακός τόπος δεν αντικαθιστά κανένα επιστήμονα ή επαγγελματία (γιατρό, ηλεκτρολόγο, διατροφολόγο, ψυχίατρο κλπ). Ειδικότερα στα ευαίσθητα θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας, παιδιών κλπ κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη οποιαδήποτε ενέργεια σας να απορρέει μετά από οδηγίες εξειδικευμένων – ανά περίπτωση – επαγγελματιών/επιστημόνων. 

20. Το ypologismos.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση  ή έγκριση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

21. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του  ypologismos.gr, συμπεριλαμβανομένου του γραφικού σχεδιασμού (μέρος τους) ,  μέρος του πηγαίου κώδικα, των κειμένων και λοιπών πολυμέσων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τη διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή του σχεδιασμού, του λογοτύπου, του ονόματος και γενικότερα όλου του περιεχόμενου του δικτυακού αυτού τόπου δίχως την γραπτή άδεια των κατόχων του.

22. Το ypologismos.gr έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για μη εμπορική, προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε, ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της.

23. Ορισμένες από τις υπηρεσίες ίσως να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από το ypologismos.gr στις υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Ως αντίτιμο για την παροχή από το ypologismos.gr προς εσάς της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι το ypologismos.gr μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις υπηρεσίες του.

24. Αυτή η ιστοσελίδα προέρχεται από Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ypologismos.gr δεν ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο σε αυτό το site είναι κατάλληλο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία έξω από την Ευρωπαϊκής Ένωση, μπορείτε να το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της δικαιοδοσίας σας.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου, με σεβασμό χωρίς σύγκρουση με νομικές αρχές. Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία, ή αιτία της αγωγής που σχετίζονται με ή αφορούν αυτό το site αρμόδια είναι τα αρμόδια Δικαστήρια στην έδρα του εκάστοτε κατόχου του domain που μπορεί διαχρονικά να μεταβάλλεται – μεταβιβάζεται.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη από κάθε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα της εν λόγω διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ

25. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Εκτός εάν αναφερθεί ειδικά στο  ypologismos.gr, αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν το συνολικό συμφωνητικό μεταξύ εσάς και του ypologismos.gr όσον αφορά την χρήση του ypologismos.gr και του περιεχομένου του.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Ελπίζουμε να βρείτε το ypologismos.gr και τις υπηρεσίες του χρήσιμα και εύκολα στη χρήση.
Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν το ypologismos.gr καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δεν λειτουργούν μπορείτε να μαζί μας στο info@ypologismos.gr ή με μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.com 

Τελευταία επικαιροποίηση Πολιτική Cookies 05.04.2019
© 2019 ypologismos.gr All rights reserved