Υπολογισμός Φόρου προστιθέμενης αξίας ενός ποσού. Δες πόσο είναι το κόστος με Φ.Π.Α. ή χωρίς ΦΠΑ (πριν το ΦΠΑ). Φορολόγηση και αποφορολόγηση ενός ποσού.