Κομπιουτεράκι online - Επιστημονικό κομπιουτεράκι. Υπολογιστής τσέπης. Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, πράξεις, αποτέλεσμα. 2 κομπιουτεράκια