Υπολόγισε το ποσοστό επί τοις εκατό %. Πόσο τοις εκατό είναι; Βρες το ποσοστό ενός αριθμού, μεταβολές επί τοις εκατό, αρχική και τελική τιμή. Συμβολισμοί.