Υπολογίστε τους Βιορυθμούς. Διάγραμμα & ερμηνεία. Κύκλος: Σωματικός, Συναισθηματικός, Διανοητικός, Πνευματικός, Αντίληψης, Διαισθητικός, Καλαισθησίας