Βρες την ημερομηνία που περνάει το παιδί σας «περιοδεύων» σε Στρατολογία - Δελτίο Απογραφής, πότε θα καταταχθεί στον Στρατό και ποια η ΕΣΣΟ της θητείας του