Πλήθος εργάσιμων ημερών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπολόγισε τις εργάσιμες ημέρες, ώρες, μήνες, μεροκάματα, μηνιάτικα μεταξύ δύο ημερομηνιών.