Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε ποσοστό επί τοις εκατό. Τι είναι το ποσοστό; Πώς μετατρέπεται ένα κλάσμα σε ποσοστό; Παραδείγματα μετατροπής δεκαδικός σε %