Μετατροπή μοίρες – degrees (deg) σε full circle σε grad σε ακτίνια (rad). Μετατροπές μεταξύ μονάδων μέτρησης των γωνιών. Τι είναι η μοίρα και το ακτίνιο;