Βρες το μέτρο της εξωτερικής γωνίας ενός κανονικού πολυγώνου. Πόσες μοίρες είναι η εξωτερική γωνία στο πολύγωνο; Τρόποι υπολογισμού - Μαθηματικοί τύποι