Βρες τις μοίρες της γωνίας ενός κνονικού ν - γώνου. Υπολόγισε πόσο είναι η γωνία ενός πολυγώνου με δύο τρόπους; Ποιες είναι οι γωνίες σε ένα πολύγωνο;