Πολύγωνο - Βρες το πλήθος των πλευρών του κανονικού πολυγώνου από τις μοίρες της εξωτερικής και εσωτερικής γωνίας του σχήματος του πολυγώνου.