Βρες το εμβαδόν της επιφάνειας του εσωτερικού και εξωτερικού κύκλου στον κυκλικό δακτύλιο. Τι είναι ο κυκλικός δακτύλιος; Μαθηματικοί τύποι.