Βρες το μήκος του κύκλου - 2πρ. Υπολογισμός εμβαδού του κύκλικού δίσκου - κύκλου. Βρες την ακτίνα. Εμβαδόν - Ακτίνα - Περίμετρος: Ξέρω 2 βρίσκω το τρίτο.