Υπολογισμός του μήκους ενός κυκλικού τομέα online. Μήκος του τόξου του γεωμετρικού σχήματος. Μαθηματικοί τύποι για τον κυκλικό τομέα | Circle Segment