Υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας ενός θετικού αριθμού. Πόσο είναι η τετραγωνική ρίζα του αριθμού. Τι ονομάζεται ρίζα; Μαθηματικοί συμβολισμοί της ρίζας.