Βρες τη νιοστή ρίζα ενός αριθμού. Εύρεση νιοστής και τετραγωνικής ρίζας θετικού αριθμού. Τι ονομάζεται νιοστή ρίζα; Μαθηματικοί συμβολισμοί ρίζας.