Βρες πόσο είναι η περίμετρος σε έναν κυκλικό τομέα online. Τρόπος υπολογισμού και μαθηματικοί τύποι εύρεσης της περιμέτρου ενός circle segment shape.