Βρες το κέντρο βάρους σε έναν κυκλικό τομέα online. Πως υπολογίζεται για τους κυκλικούς τομείς; Τρόπος υπολογισμού. Κυκλικός τομέας - Circle segment