Υπολόγισε το εμβαδόν του κανονικού πολυγώνου. 4 μαθηματικοί τύποι εύρεσης εμβαδού - επιφάνειας κανωνικού ν-γώνου. Ακτίνα, απόστημα, περίμετρος, πλευρές.