Βρες την κεντρική γωνία ενός κανονικού πολυγώνου. Πως υπολογίζεται το μέτρο των κεντρικών γωνιών κάθε ν-γώνου; Μοίρες κεντρικής γωνίας σε πολύγωνο.