Υπολογισμός του εμβαδού ενός τριγώνου όταν ξέρω το μήκος δύο πλευρών και τις μοίρες της περιεχόμενης γωνίας. Ημίτονο γωνίας. Εμβαδόν τριγώνου.