Βρες το εμβαδόν ενός τριγώνου όταν ξέρεις το μήκος των πλευρών του. Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου ξέροντας 3 πλευρές. Τύπος Ήρωνα - Εμβαδόν τριγώνου