Πυθαγόρειο Θεώρημα - Ορθογώνιο τρίγωνο. Υποτείνουσα, κάθετες πλευρές. Γεωμετρία. Τετράγωνο της υποτείνουσας του τριγώνου. Βρες πλευρές ορθογωνίου τριγώνου.