Βρες το εμβαδόν του τριγώνου. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού του εμβαδού ενός τριγώνου. Βάση επί ύψος δια δύο. Τριγωνομετρία. Τρίγωνο - Επιφάνεια