Υπολόγισε την περίμετρο του τριγώνου. Τύπος - Άθροισμα του μήκους των πλευρών του τριγώνου. Γεωμετρικό σχήμα τρίγωνο. Βρες το συνολικό μήκος των πλευρών.