Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου στο ορθογώνιο τρίγωνο. Τύπος εμβαδού με τις κάθετες πλευρές και το ύψος του τριγώνου. Περίμετρος ορθογωνίου τριγώνου.