Βρες την εφαπτομένη μίας γωνίας όταν ξέρεις τις μοίρες της. Εύρεση τριγωνομετρικού αριθμού εφαπτομένης. Τι είναι η εφαπτομένη; Πότε δεν ορίζεται; Εύρεση σε ορθογώνιο τρίγωνο και σε σύστημα αξόνων. Μαθηματικοί τύποι