Βρες το εμβαδόν του τραπεζίου. Μαθηματικός τύπους υπολογισμού εμβαδού τραπεζίου. Βάση μικρή, βάση μεγάλη, ύψος. Τι είναι το τραπέζιο; Στοιχεία τραπεζίου.