Υπολόγισε την περίμετρο του τραπεζίου. Άθροισμα μήκους βάσεων και πλευρών τραπεζίου. Τι είναι τραπέζιο; Τα στοιχεία, οι ιδιότητες, οι τύποι του τραπεζίου.