Υπολογισμός εμβαδού του γεωμετρικού σχήματος στάδιο (ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με εφαπτόμενα δύο ίσα κυκλικά ημικύκλια) | Area of a stadium shape