Υπολόγισε το μήκος της διαγωνίου του ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Πόσο είναι οι διαγώνιες του ορθογωνίου; Μαθηματικός τύπος από πυθαγόρειο θεώρημα.