Υπολογισμός εμβαδού του παραλληλογράμμου σχήματος. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού. Βάση επί ύψος - Μήκος επί πλάτος. Βρες το εμβαδόν παραλληλογράμμου.