Υπολόγισε την περίμετρο του παραλληλογράμμου. Τύπος - Άθροισμα μήκους πλευρών. Γεωμετρικό σχήμα παρραλληλογράμμου. Απέναντι παράλληλες πλευρές.