Υπολόγισε online το μέτρο της ακτίνας του κυκλικού τμήματος ενός σταδίου και το μήκος της πλευράς του ορθογώνιου κομματιού στο στάδιο. Stadium shape.