Υπολογισμός κυκλικού τμήματος. Βρες το μήκος για το τόξο και τη γωνία του κυκλικού τμήματος. Τι είναι κυκλικό τμήμα; Τύποι | Arc length - Circular segment