Υπολογισμός της χορδής ενός κύκλου γνωρίζοντας την ακτίνα και τις μοίρες του κύκλου, την ακτίνα και την απόσταση, την ακτίνα και το ύψος. Μαθηματικοί τύποι