Βρες το εμβαδόν του κυκλικού καμπύλου τμήματος του κυλίνδρου. Παάπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου. Μαθηματικοί τύποι υπολογισμού εμβαδού. Τι ονομάζεται κύλινδρος