Υπολόγισε το μήκος της χορδής σε ένα κυκλικό τμήμα. Circular segment calcutation. Μαθηματικοί τύποι & επεξήγηση υπολογισμού για τη χορδή κυκλικού τμήματος.