Υπολόγισε το ύψος ενός κυκλικού τμήματος online. Επεξήγηση στοιχείων του σχήματος και μαθηματικός τύπος υπολογισμού του ύψους στο κυκλικό τμήμα.