Υπολόγισε τη συνολική περίμετρο του κυκλικού δακτυλίου, το μήκος του εσωτερικού και του εξωτερικού κύκλου. Κυκλικός δακτύλιος - Annulus shape calculator.