Υπολογισμός αποταμίευσης (εβδομάδα, μήνα, έτος) online. Η απόδοση της κατάθεσης ή επένδυσης (κεφάλαιο & τόκοι) για σπουδές παιδιών, συμπλήρωμα σύνταξης κ.ά