Υπολόγισε τους τόκους του δανείου. Βρες τους τόκους των δανεικών. Πόσο είναι οι τόκοι καταθέσεων; Πόσα χρήματα είναι οι τόκοι; Επιτόκιο, κεφάλαιο, χρόνος.