Υπολόγισε το αρχικό ποσό κατάθεσης. Βρες το αρχικό ποσό του δανείου. Υπολογισμός αρχικού κεφαλαίου. Ξέρω ημερολογιακή περίοδο, τόκους και επιτόκιο.