Υπολόγισε τη δόση του δανείου. Μηνιαία δόση, ετήσια δόση κτλ. Ποιες θα είναι οι συνολικές καταβολές; Πόσους τόκους θα πληρώσω συνολικά; Πόσες δόσεις;