Υπολόγισε το επιτόκιο κατάθεσης ή το επιτόκιο δανείου ετησίως όταν ξέρεις τη χρονική περίοδο, τους τόκους, το κεφάλαιο. Βρίσκω το ετήσιο επιτόκιο.