Υπολογισμός του μήκους του κύκλου. Περιμέτρος ή περιφέρεια του κύκλου. Μαθηματικός τύπος. Βρες την περίμετρο του κύκλου όταν ξέρεις την ακτίνα του.