Βρες το εμβαδόν του κύκλου - κυκλικού δίσκου. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας κύκλικού δίσκου. Μαθηματικός τύπος εμβαδού όταν γνωρίζω την ακτίνα του κύκλου.