Υπολογισμός του μήκους της ακμής του κώνου. Μαθηματικός τύπος εύρεσης του μήκους της πλευράς του κώνου με την ακτίνα και το ύψος. Στοιχεία κώνου.